Czy moda może nam coś przekazać?

W dzisiejszych czasach oglądając kolorowe pismo dowiadujemy się o nowościach panujących w świecie mody. Przekazywane są w nich różnego rodzaju porady, które mają na celu zbliżenie naszego wyglądu czy też stylu ubierania, do ulubionego aktora czy też aktorki. Możemy, więc powiedzieć, że gazety uczą nas naśladowania. Nie jest to sytuacja zadziwiająca, bowiem samo pojęcie mody wiąże się z naśladownictwem i nie dotyczy to jedynie kwestii ubierania się, ale także zachowania, sposobów spędzania wolnego czasu itp. Czy jednak zastosowanie danej mody w naszym prywatnym życiu ma określony cel? Czy moda może być w pewnym stopniu przekaźnikiem informacji dla otoczenia? Kwestia ta w kolorowych czasopismach nie jest poruszana. Ograniczamy się jedynie do przedstawienia panującego trendu jak i dopasowania go do własnej figury, koloru oczy, włosów itp. Niestety na tym koniec. Moda zawiera w sobie bardzo wiele prawdy jak i informacji. Jeśli znajdujemy się w szczególnej sytuacji życiowej, chcemy wprowadzić w sobie zmianę, to wówczas zmieniamy nasz sposób ubierania się, zachowania. Modą również możemy podkreślić przynależność do danej grupy społecznej czy też grupy o odmiennej seksualności. Warto również zauważyć, że moda ujawnia w pewien sposób nasz przedział wiekowy, choć w tej kwestii bywa naprawdę różnie. Etap zakochania, utraty ukochanej osoby również bardzo przejawia się w modzie, którą w danym momencie reprezentujemy. Jak zatem widać sama moda to nie tylko naśladownictwo, ale również ujawnienie swojego pochodzenia, wykształcenia, posady, nastroju itp.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.